Inloggen
Kies uw taal

INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT VAN VERZEKERINGSADVISEUR

Dit document heeft als doel de informatie te verstrekken inzake artikel 18 en 19 van de Richtlijn 2016/97.

PSA Insurance Solutions Limited (“PSA Insurance Solutions”) is een verzekeringstussenpersoon met haar maatschappelijke zetel te MIB HOUSE, 53 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, MALTA, ingeschreven onder nummer C83206. PSA Insurance Solutions wordt erkend door de Maltese autoriteit voor financiële dienstverlening van Notabile Road, BKR 3000, Attard, Malta, en staat geregistreerd als Verzekeringsagent in de Agentenlijst van de MFSA. PSA Insurance Solutions oefent haar activiteit uit in het kader van de vrijheid van  dienstverlening.

PSA Insurance Solutions houdt zich bezig met het aanbieden en verkopen van verzekeringsproducten via haar website in naam van verzekeringsmaatschappijen. Voor haar dienstverlening ontvangt PSA Insurance Solutions commissie van de verzekeraar, en deze vergoeding is opgenomen in de verzekeringspremie.

PSA Insurance Solutions vertegenwoordigt de verzekeringsonderneming en is contractueel niet verplicht om exclusief met een of meerdere verzekeringsmaatschappijen te werken. PSA Insurance Solutions verstrekt geen advies op basis van een nauwkeurige en persoonlijke analyse.
Momenteel is PSA Insurance Solutions als agent aangesteld door:

  • PSA Insurance Limited, Reg; C44567, een naamloze vennootschap naar Maltese wet, met haar statutaire zetel te: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta.
Meer dan 10 % van het kapitaal of de stemrechten van PSA Insurance Solutions en PSA Insurance Limited is in handen van PSA Services Limited.

Voor klachten met betrekking tot onze diensten, kunt u contact met ons opnemen door middel van het contactformulier in de klachtenrubriek van de website: www.psa-insurancesolutions.nl/Klacht

We verbinden ons hiertoe u een ontvangstbevestiging te sturen binnen tien (10) werkdagen, en uw klacht te behandelen binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van alle voor de behandeling noodzakelijke documenten.

 Indien u niet tevreden bent met het door ons gegeven antwoord op uw klacht, kunt u:

  • het geschil schriftelijk voorleggen aan het Kantoor van de Bemiddelaar voor Financiële Diensten (OAFS) op http://financialarbiter.org.mt/en/Pages/Home.aspx, en de op de website hierboven beschreven formulieren indienen; 
  • de zaak voorleggen aan de Belgische Verzekeringsombudsman, Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, België, telefoonnummer: +32 2 547 58 71, e-mail: info@ombudsman.as, website: www.ombudsman.as.
© PSA Insurance Solutions
PSA Insurance Solutions Ltd Reg.-Nr.: C83206 is een venootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de Maltese wetgeving, met hoofdkantoor te: Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta, Tel + 356 22 58 34 92. Deze onderneming is geregistreerd om op te treden als verzekeringsagent in overeen-stemming met de Insurance Intermediaries Act 2006 van de Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
back